Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram Podyplomowych Studiów Prawa Pracy 2022/2023

1 zjazd – 08.10.2023

9.00-10.30 Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego

Prof. K Baran

10.45-12.15 Zawarcie umowy o pracę

SSN J. Frańczak

12.30-14.00 Zawarcie umowy o pracę

SSN J. Frańczak

14.00-14.45 Przerwa

14.45-16.15 Pojęcie i koncepcja stosunku pracy. Zasady prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.

Prof. A. Sobczyk

16.30-18.00 Pojęcie i koncepcja stosunku pracy. Zasady prawa pracy i prawa zabezpieczenia

społecznego.

Prof. A. Sobczyk

18.15-19.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Ewa Szuba

2 zjazd – 22.10.2022

9.00-10.30 Źródła prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego

Prof. K. Baran

10.45-12.15 Praca zdalna

Dr K. Moras-Olaś

12.30-14.00 Praca zdalna

Dr K. Moras-Olaś

14.00-14.45 Przerwa

14.45-16.15 Czas pracy

Prof. A. Sobczyk

16.30-18.00 Czas pracy

Prof. A. Sobczyk

18.15-19.45 Czas pracy

Prof. A. Sobczyk

3 zjazd – 05.11.2022

9.00-10.30 Status prawny związków zawodowych

Prof. K. Baran

10.45-12.15 Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Dr E. Kumor-Jezierska

12.30-14.00 Prawo autorskie a zatrudnienie pracownicze

Mec. M. Łabędź

14.00-14.45 Przerwa

14.45-16.15 Delegowanie pracowników i zatrudnienie transgraniczne

Mec. M. Łabędź

16.30-18.00 Urlopy pracownicze i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Mec. P. Korus

18.15 - 19.45 Urlopy pracownicze i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Mec. P. Korus

4 zjazd – 19.11. 2022

9.00 – 10.30 Strajk i inne akcje protestacyjne

Prof. K. Baran

10.45 – 12.15 Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Prof. L. Mitrus

12.30 – 14.00 Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Prof. L. Mitrus

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Wynagrodzenie za pracę

Dr J. Czerniak-Swędzioł

16.30 – 18.00 Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Ewa Szuba

18.15 – 19.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Ewa Szuba

5 zjazd – 03.12.2022

9.00 – 10.30 Zmiana treści zobowiązaniowego stosunku pracy

SSN J. Frańczak

10.45 – 12.15 Zmiana treści zobowiązaniowego stosunku pracy

SSN J. Frańczak

12.30 – 14.00 Zatrudnianie cudzoziemców w realiach pandemicznych

Mec. M. Łabędź

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Kontrola trzeźwości pracownika

Mec. M. Łabędź

16.30 – 18.00 Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia majątkowe

Dr J. Czerniak-Swędzioł

18.15 – 19.45 Dialog społeczny

Mec. P. Korus

6 zjazd – 17.12.2022

9.00 – 10.30 Roszczenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Prof. L. Mitrus

10.45 – 12.15 Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Prof. L. Mitrus

12.30 – 14.00 Transgraniczne transfery podmiotów zatrudniających

Dr K. Moras-Olaś

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Programy restrukturyzacji zatrudnienia

Dr hab. M. Wujczyk

16.30 – 18.00 Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Ewa Szuba

18.15 – 19.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Ewa Szuba

7 zjazd – 07.01.2023

9.00 – 10.30 Odpowiedzialność materialna pracowników

SSN J. Frańczak

10.45 – 12.15 Odpowiedzialność materialna pracowników

SSN J. Frańczak

12.30 – 14.00 Zatrudnienie cywilno-prawne

Mec. W. Bigaj

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Zwolnienia grupowe

Dr M. Barański

16.30 – 18.00 Atypowe formy zatrudnienia

Dr M. Barański

18.15 – 19 45 Ubezpieczenia społeczne

mec. G. Dadej , mgr K. Szlachta-Kisiel

8 zjazd – 21.01.2023

9.00 –10.30 Zatrudnienie pracowników tymczasowych

Dr M. Barański

10.45 – 12.15 Kontrakty menadżerskie

Dr M. Barański

12.30 – 14.00. Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym

Dr D. Dorre-Kolasa

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Zakaz dyskryminacji w polskim prawie pracy

Dr D. Dorre-Kolasa

16.30 – 18.00 Fundusz socjalny

Mec. W. Bigaj

18.15 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

Mec. Grzegorz Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

9 zjazd – 18.02.2023

9.00 – 10.30 Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Dr D. Dorre-Kolasa

10.45 – 12.15 Ochrona trwałości pracy przedstawicieli pracowników

Dr D. Dorre-Kolasa

12.30 – 14.00 Zatrudnienie nauczyciela akademickiego

Dr M. Lekston

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Zatrudnienie młodocianych

dr J. Czerniak- Swędzioł

16.30 – 18.00 Europejska Karta Społeczna

Dr hab. M. Wujczyk

18.15 – 19.45 Międzynarodowe publiczne prawo pracy

Dr hab. M. Wujczyk

10 zjazd – 04.03.2023

9.00 – 10.30 Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem pracownika

Dr J. Czerniak - Swędzioł

10.45 – 12.15 Społeczna Inspekcja Pracy

Dr D. Dorre- Kolasa

12.30 – 14.00 Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych

Mec. M. Łabędź

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Ubezpieczenia społeczne

Mec. G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

Mec. G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

18.15 – 19.45 Status prawny pracowników samorządowych

Mec. W. Bigaj

11 zjazd – 18.03.2023

9.00 – 10.30 Kompetencje sądów pracy oraz pozasądowych organów ochrony prawnej

Mec. W. Bigaj

10.45 – 12.15 Ubezpieczenia społeczne

Prof. G. Uścińska

12.30 – 14.00 Ubezpieczenia społeczne

Prof. G. Uścińska

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Prawa człowieka w prawie pracy

Prof. A. Sobczyk

16.30 – 18.00 Świadectwo pracy i dokumentacja pracownicza

Dr E. Kumor-Jezierska

18.15 – 19.45 Wygaśnięcie stosunku pracy

Dr E. Kumor-Jezierska

12 zjazd – 01.04.2023

9.00 – 10.30 Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym

Dr D. Dorre-Kolasa

10.45 – 12.15 Psychologiczne aspekty mobbingu

Dr hab. Merecz-Kot

12.30 – 14.00 Psychologiczne aspekty mobbingu

Dr hab. D. Merecz-Kot

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Postępowanie przed sądami pracy i sądami polubownymi

Mec. W. Bigaj

16.30 – 18.00 Postępowanie przed sądami i sądami polubownymi

Mec. W. Bigaj

18.15 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

Mec. G.Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

13 zjazd – 15.04.2023

9.00 – 10.30 Obowiązki pracownika

Dr J. Czerniak-Swędzioł

10.45 – 12.15 Zakaz konkurencji

Dr J. Czerniak-Swędzioł

12.30 – 14.00 Zbiorowe prawo pracy. Rady Pracowników

Dr K. Moras-Olaś

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Ubezpieczenia społeczne

Mec. G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

j.w.

18.015 – 19.45 Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej

Dr hab. M. Wujczyk

14 zjazd – 29.04.2023

9.00 – 10.30 Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej

Dr hab. M. Wujczyk

10.45 – 12.15 Mediacja i arbitaż w sporach zbiorowych pracy

Dr E. Kumor-Jezierska

12.30 – 14.00 Zbiorowe prawo pracy. Status organizacji pracodawców

Dr E. Kumor-Jezierska

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Zbiorowe prawo pracy. Europejskie Rady Zakładowe

Dr K. Moras-Olaś

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

Mec. G. Dadej. Mgr K. Szlachta-Kisiel

18.15 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

Mec. G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

15 zjazd – 13.05.2023

9.00 – 10.30 Stosunki pracy pracowników samorządowych

Dr hab. B. Ćwiertniak

10.45 – 12.15 Stosunki pracy pracowników samorządowych

Dr hab. B. Ćwiertniak

12.30 – 14.00 Przedawnienie roszczeń w sprawach pracowniczych

Dr M. Lekston

14.00 – 14.45 Przerwa

14,45 – 16.15 Rozwiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury

Dr J. M. Lekston

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

Mec. G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

18.15 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

j.w.

16 zjazd – 27.05.2023

9.00 – 10.30 Międzynarodowe publiczne prawo pracy

Dr hab. M. Wujczyk

10.45 – 12.15 Pozaumowne stosunki pracy(powołanie, mianowanie, wybór)

Dr hab. B. Ćwiertniak

12.13 – 14.00 Pozaumowne stosunki pracy(powołanie, mianowanie, wybór)

Dr hab. B. Ćwiertniak

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Ubezpieczenia społeczne

Mec. G. Dadej

16.30 -18.15 Ubezpieczenia społeczne

Mec. G. Dadej

17 zjazd – 17.06.2023

9.00 – 10.30

10.45 – 12.15 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

Dr hab. K. Walczak

12.30 – 14.00 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

Dr hab. K. Walczak

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

Dr hab. K. Walczak

16.30 – 18.15 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

Dr hab. K. Walczak

18.30-19.45 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

Dr hab. K. Walczak

18 zjazd – 24.06.2023

11.00 – 12.00 Egzamin końcowy