Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram Podyplomowych Studiów Prawa Pracy 2023/2024

HARMONOGRAM  PODYPLOMOWYCH  STUDIÓW  PRAWA  PRACY

2023/2024

Zajęcia odbywają się w Sali Audytryjnej, Bracka 12, Pałac Larischa

 

1 zjazd- 07.10.2023

9.00-10.30 Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego

                     Prof. K Baran

 

10.45-12.15 Zawarcie umowy o pracę

                        SSN J. Frańczak

12.30-14.00 Zawarcie umowy o pracę

                        SSN J. Frańczak

14.00-14.45 Przerwa

14.45-16.15 Pojęcie i koncepcja stosunku pracy. Zasady prawa pracy i prawa zabezpieczenia 

                        społecznego.              

                        Prof. A. Sobczyk

 

16.30-18.00 Pojęcie i koncepcja stosunku pracy. Zasady prawa pracy i prawa zabezpieczenia 

                        społecznego.              

                        Prof. A. Sobczyk

 

18.15-19.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy

                     Mgr E. Szuba

 

2 zjazd – 21.10.2023

9.00-10.30  Źródła prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego

                      Prof. K. Baran

10.45-12.15 Praca zdalna

                      Dr K. Moras-Olaś

12.30-14.00  Praca zdalna

                        Dr K. Moras-Olaś

14.00-14.45   Przerwa

14.45-16.15  Świadectwo pracy i dokumentacja pracownicza

                         Dr E. Kumor-Jezierska

16.30-18.00  Czas pracy

                        Prof. A. Sobczyk

18.15-19.45 Czas pracy

                      Prof. A. Sobczyk

 

3 zjazd  - 04.11.2023

9.00-10.30  Status prawny związków zawodowych

                      Prof. K. Baran

10.45-12.15 Odpowiedzialność porządkowa pracowników

                       Dr E. Kumor-Jezierska

12.30-14.00   Prawo autorskie a zatrudnienie pracownicze

                         Mec. M. Łabędź

14.00-14.45  Przerwa

14.45-16.15 Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych

                       Mec. M. Łabędź

16.30-18.00  Urlopy pracownicze i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

                         Mec. P. Korus

 

18.15 - 19.45 Urlopy pracownicze i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

                         Mec. P. Korus

 

4 zjazd -  18.11. 2023

9.00 – 10.30    Czas pracy

                            Prof. A. Sobczyk

  10.45 – 12.15  Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

                          Prof. L. Mitrus

   12.30 – 14.00   Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

                          Prof. L. Mitrus                       

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15 Wynagrodzenie za pracę

                           Dr J. Czerniak-Swędzioł

 

16.30 – 18.00 Wynagrodzenie za pracę

                           Dr J. Czerniak-Swędzioł

18.15 – 19.45  Bezpieczeństwo i higiena pracy

                          Mgr E. Szuba

5zjazd – 02.12.2023

9.00 – 10.30 Zmiana treści zobowiązaniowego stosunku pracy

                         SSN J. Frańczak

 

10.45 – 12.15 Zmiana treści zobowiązaniowego stosunku pracy

                         SSN J. Frańczak

 

12.30 – 14.00 Delegowanie pracowników i zatrudnienie transgraniczne

                         Mec. M. Łabędź

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15 Transgraniczne transfery podmiotów zatrudniających

                           Dr K. Moras-Olaś

 

 

16.30 – 18.00  Dialog społeczny

                          Mec. P. Korus

 

18.15 – 19.45  Bezpieczeństwo i higiena pracy

                            Mgr E. Szuba

 

 

6 zjazd – 16.12.2023

9.00 – 10.30  Roszczenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę

                        Prof. L. Mitrus

10.45 – 12.15 Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

                           Prof. L. Mitrus

12.30 – 14.00  Europejska Karta Społeczna

                          Dr hab. M. Wujczyk

 

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15 Programy restrukturyzacji zatrudnienia

                          Dr hab. M. Wujczyk

                         

16.30 – 18.00 Bezpieczeństwo i higiena pracy

                         Mgr E. Szuba

18.15 – 19.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy

                        Mgr E. Szuba

7 zjazd – 13.01.2024

9.00 – 10.30 Odpowiedzialność materialna pracowników

                       SSN J. Frańczak

10.45 – 12.15 Odpowiedzialność materialna pracowników

                      SSN J. Frańczak

12.30 – 14.00 Zatrudnienie cywilno-prawne

                         Mec. W. Bigaj

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15   Kontrakty menadżerskie

                           Dr M. Barański

16.30 – 18.00 Atypowe formy zatrudnienia

                           Dr M. Barański

18.15 – 19 45 Ubezpieczenia społeczne

                         mec. G. Dadej  ,dr K. Szlachta-Kisiel

 

8 zjazd  -  27.01.2024

9.00 –10.30  Zatrudnienie pracowników tymczasowych

                          Dr hab. M. Wujczyk

10.45 – 12.15  Zwolnienia grupowe

                           Dr hab. M. Wujczyk

12.30 – 14.00. Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym

                            Dr D. Dorre-Kolasa

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15  Zakaz dyskryminacji w polskim prawie pracy

                           Dr D. Dorre-Kolasa

16.30 – 18.00 Fundusz socjalny

                           Mec. W. Bigaj

18.15 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

                       Mec. Grzegorz Dadej,  dr K. Szlachta-Kisiel

 

 

9 zjazd – 17.02.2024

9.00 – 10.30  Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

                       Dr D. Dorre-Kolasa

10.45 – 12.15 Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

                        Dr D. Dorre-Kolasa

12.30 – 14.00 Zatrudnienie nauczyciela akademickiego

                          Dr M. Lekston

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15   Zatrudnienie młodocianych

                         dr  J. Czerniak- Swędzioł

 

16.30 – 18.00 Obowiązki pracownika

                           Dr J. Czerniak-Swędzioł

18.15 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G. Dadej, dr K. szlachta-Kisiel

 

 

 

10 zjazd – 02.03.2024

9.00 – 10.30 Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem pracownika

                         Dr J. Czerniak - Swędzioł  

10.45 – 12.15 Ochrona trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników

                 Dr J. Czerniak-Swędzioł

12.30 – 14.00  Społeczna Inspekcja Pracy

                            Dr D. Dorre-Kolasa

 

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G. Dadej, dr K. Szlachta-Kisiel

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G. Dadej, dr K. Szlachta-Kisiel

 

18.15 – 19.45 Status prawny  samozatrudnionych

                         Mec. W. Bigaj

 

 

11 zjazd – 16.03.2024

9.00 – 10.30 Zakaz konkurencji

                         Dr J. Czerniak-Swędzioł

10.45 – 12.15 Ubezpieczenia społeczne

                          Prof. G. Uścińska

12.30 – 14.00 Ubezpieczenia społeczne

                       Prof. G. Uścińska

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15  Prawa człowieka w prawie pracy

                            Prof. A. Sobczyk

16.30 – 18.00 Ustrojowe prawo pracy

                            Prof. A. Sobczyk

18.15 – 19.45 Wygaśnięcie stosunku pracy

                        Dr E. Kumor-Jezierska

 

12 zjazd – 06.04.2024

9.00 – 10.30  Mobbing

                        Dr D. Dorre-Kolasa

10.45 – 12.15 Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi

                         Dr D. Dorre-Kolasa

12.30 – 14.00 Strajk i inne akcje protestacyjne

                          Dr A. Krasuń

 

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15 Kompetencje sadów pracy oraz pozasądowych organów ochrony prawnej

                           Dr A. Krasuń

 

16.30 – 18.00 Postępowanie przed sądami i sądami polubownymi

                           Mec. W. Bigaj

18.15 – 19.45  Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G.Dadej, dr K. Szlachta-Kisiel

 

13 zjazd –20.04.2024

9.00 – 10.30 Prawo pracy Unii Europejskiej

                         Dr hab. M. Wujczyk

10.45 – 12.15 Międzynarodowe prawo pracy

                           Dr hab. M. Wujczyk

12.30 – 14.00 Zbiorowe prawo pracy. Rady Pracowników

                           Dr K. Moras-Olaś

 

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Ubezpieczenia społeczne

                          Mec. G. Dadej, dr K. Szlachta-Kisiel

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

                          j.w.

14 zjazd – 11.05.2024

9.00 – 10.30 Przedawnienia roszczeń w sprawach pracowniczych

                         Dr M. Lekston

 

10.45 – 12.15 Rozwiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej w ustawie o pracownikach sądów i            prokuratury

                        Dr M. Lekston

12.30 – 14.00 Zbiorowe prawo pracy. Status organizacji pracodawców

                           Dr E. Kumor-Jezierska

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Mediacja i arbitaż w sporach zbiorowych pracy

                          Dr E. Kumor-Jezierska

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

                          Mec. G. Dadej. dr K. Szlachta-Kisiel

18.15 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

                          Mec. G. Dadej, dr K. Szlachta-Kisiel

 

15 zjazd – 25.05.2024

9.00 – 10.30 Ubezpieczenia społeczne

                          Mec. G. Dadej, dr K. Szlachta-Kisiel

10.45 – 12.15 Prawo pracy w praktyce zarzadzania zasobami ludzkimi

                          Dr hab. K. Walczak

                       

12.30 – 14.00 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

                           Dr hab. K. Walczak

14.00 – 14.45 Przerwa

14,45 – 16.15 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

                           Dr hab. K. Walczak

 

 

16.30 – 18.00 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

                           Dr hab. K. Walczak

18.15 – 19.45 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

                           Dr hab. K. Walczak

 

16 zjazd – 08.06.2024

9.00 – 10.30  Zbiorowe prawo pracy. Europejskie Rady Zakładowe

                          Dr K. Moras-Olaś

 

10.45 – 12.15 Pozaumowne stosunki pracy(powołanie, mianowanie, wybór)

                           Dr hab. B. Ćwiertniak

 

12.13 – 14.00 Pozaumowne stosunki pracy(powołanie, mianowanie, wybór)

                           Dr hab. B. Ćwiertniak

 

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G. Dadej, dr K. szlachta-Kisiel

 

16.30 -18.15 Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G, Dadej, dr K. Szlachta-Kisiel

 

18.30-19.45  Ugody ws. z zakresu prawa pracy

                       Mgr Ł. Łaguna

 

17 zjazd – 22.06.2024

9.00 – 10.30 Postępowania przed sądami pracy i sądami polubownymi

                        Mec. W. Bigaj

10.45 – 12.15  Stosunki pracy pracowników samorządowych

                           Dr hab. B. Ćwiertniak

 

12.30 – 14.00 Stosunki pracy pracowników samorządowych

                           Dr hab. B. Ćwiertniak

 

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15 Kontrola trzeźwości pracownika

                          Mgr Ł. Łaguna

 

16.30-18.00 Status prawny sygnalistów w prawie pracy

                       Mgr Ł. Łaguna

 

 

 

18 zjazd  - 29.06.2024

11.00 – 12.00  Egzamin końcowy