Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podyplomowe Studia Prawa Pracy UJ

Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone są w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1974 r. Corocznie kończy je grupa ok. 100 słuchaczy. Kształcimy specjalistów działów spraw osobowych, zajmujących się w praktyce prawem pracy.

Kierownikiem Podyplomowych Studiów Prawa Pracy jest prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Wykładowcami są pracownicy naukowi Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, łączący często pracę naukową z praktyką. Zajęcia prowadzą również uznane autorytety z innych ośrodków naukowych(m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

Od 2005 roku współpracujemy z Uniwersytetem de Tres de Febreros z Buenos Aires. Z gościnnymi wykładami na temat porównawczego prawa pracy Ameryki Południowej i Północnej przyjeżdża pan dr W.Świda, pracownik tamtejszego Uniwersytetu.