Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Marcin Wujczyk

zdjęcie Marcina Wujczyka

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2013 r. członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy. W latach 2014-2015 prowadził badania nad dyskryminacją w prawie pracy jako Academic Visitor na Uniwerystecie Oksfordzkim. Pełni funkcję sekretarza Studiów z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, członka rady naukowej kwartalnika European Social Security Journal oraz korespondenta krajowego European Labour Law Cases.

Uczestniczy w szeregu międzynarodowych projektach naukowych m. in. All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship oraz Future Directions in EU Labour Law

Jest autorem licznych opracowań dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy m. in. dwóch monografii „Wypowiedzenie zmieniające" oraz „Prawo pracownika do ochrony prywatności". Ostatnia z pozycji została utytułowana nagrodą I stopnia w konkursie zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na najlepszą prace doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej oraz nagrodą główną Złote Skrzydła w kategorii Prawo Pracy i Ubezpieczenia za książkę „Prawo pracownika do ochrony prywatności" w konkursie organizowanym w 2013 r. przez Dziennik Gazetę Prawną i KPMG

e-mail: marcin.wujczyk@uj.edu.pl

Marcin Wujczyk Ph. D

Assistant professor at the Chair of Labour Law and Social Policy at the Jagiellonian University; since 2013 a member of the European Committee of Social Rights of Council of Europe. In 2014-2015 he did research on employment discrimination as an Academic Visitor at Oxford University. He holds the position of a Secretary of Labour Law and Social Policy Studies; a member of the Scientific Council of European Social Security Journal; as well as a national correspondent of European Labour Law Cases.

Marcin Wujczyk takes part in a range of international scientific projects i.a. All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship, and Future Directions in EU Labour Law.

Author of a number of publications on individual and collective employment and labour law, including, among others, a monograph "Termination of employment contract's conditions", and "The employee's right to privacy protection". The latter was honoured with the 1 level award in a competition for the best master and doctoral thesis in the field of employment and social policy law organized by the Institute of Labour and Social Studies under the honorary patronage of the Minister of Labour and Social Policy. The book entitled "The employee's right to privacy protection" was also awarded with the main prize of Złote Skrzydła in the category of Labour Law and Social Security, organized by Dziennik Gazeta Prawna and KPMG.

Najważniejsze publikacje/The most important publications

  1. K. W.Baran (red.), B. M. Ćwiertniak, A. Dubownik, T. Duraj, Z. Góral, D. Książek, W. Perdeus, Ł. Pisarczyk, S. Płażek, J. Stelina, M. Tomaszewska, E. Ura, K. Walczak, M. Wujczyk, Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014
  2. K.W. Baran, W. Bigaj, D. Książek, M. Lekston, M. Łabędź, B. Przywora, Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
  3. K. W. Baran, D. Książek, M. Wujczyk, Procesowe prawo pracy, 544 pp. Wolters Kluwer, 2013
  4. M. Wujczyk, Prawo pracownika do ochrony prywatności, 380 s, Wolters Kluwer, 2011.
  5. M. Wujczyk, Prawo do informacji i konsultacji jako podstawowe prawo pracowników w świetle standardów Europejskiej Karty Praw Społecznych [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania pod red. G. Uścińskiej, Warszawa 2013, s. 199-212
  6. A.M. Świątkowski, M. Wujczyk, Regulating Temporary Work in Poland [w:] Temporary Agency Work in the European Union and the United States ed. R.Blanpain, Guest Editor F. Hendrickx BULLETIN OF COMPARATIVE LABOUR RELATIONS No 82, s. 149-157
  7. M. Wujczyk, Whistleblowing as an employee obligation in the Polish labour law [w:] Whistblowing ed. Jan Pichrt, Praga 2013, s. 114-121
  8. Polskie prawo pracy. Kazusy pod red. M. Wujczyka i J. Czerniak-Swędzioł, ss. 323, Lexis Nexis 2013.