Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ

 

dyżur: wtorek, godz.8.30-9.00,s.4, ul. Grodzka 53

Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek European Labour Law Network, grupy ekspertów z państw członkowskich, która na rzecz Komisji Europejskiej przeprowadza analizę prawidłowości wdrażania dyrektyw unijnych, a także kierunków rozwoju indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Korespondent krajowy kwartalnika „European Labour Law Journal". Członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Monitor Prawa Pracy". Wykładowca na studiach podyplomowych oraz aplikacjach prawniczych. Autor licznych publikacji z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. monografii „Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej", (Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003) oraz „Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy" (Wydawnictwo Zakamycze, 2006). Współautor opracowań „Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I", pod redakcją Andrzeja Wróbla, Wolters Kluwer business, 2012 (część dotycząca swobody przemieszczania się pracowników); „Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz", pod redakcją Andrzeja Wróbla, Wydawnictwo C.H. Beck, 2013 (część dotycząca praw społecznych), a także „Kodeks pracy. Komentarz", pod redakcją Arkadiusza Sobczyka, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014 (część dotycząca rozwiązania umowy o pracę).

e-mail: leszek.mitrus@uj.edu.pl