Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Justyna Czerniak-Swędzioł

zdjęcie Justyny Czerniak-Swędzioł

Absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr prawa, 2003).

Doktor nauk prawnych, specjalizacja prawo pracy (2006), rozprawa doktorska pt. „Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy" wyróżniona w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów prawa pracy i polityki społecznej organizowanym przez IPiSP pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2008).

Radca prawny (2009) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.

e-mail: justyna.czerniak-swedziol@uj.edu.pl

Spis publikacji:

 1. „Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jako forma rekompensaty za ograniczenie wolności pracy." (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2003/2004 (red.) A.M. Świątkowski;
 2. „Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy" (w:) Poradnik Przewoźnika, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2004 r.;
 3. „Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie i za szkodę w nim wyrządzoną" (w:) Poradnik Przewoźnika, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2004 r.;
 4. „Konkurencyjność w stosunkach pracy" (w:) Miesięcznik Częstochowskiego Stowarzyszenia Region Puls Regionu Nr 1/ 2004 r.
 5. „Specyfika zatrudniania kadry informatycznej" (w:) Prawo E – biznesu, Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej Proidea, Kraków 2005 r.;
 6. „Pracowniczy obowiązek dbałości" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2005 (red.) A.M. Świątkowski;
 7. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.10.2003 r., I PK 528/02, PiZS Nr 6/2005;
 8. „Zasady zatrudniania pracownika twórcy i nabycie przez pracodawcę praw do utworu pracowniczego" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2006 (red.) A.M. Świątkowski;
 9. „Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy" Wydawnictwo C.H. Beck 2007r. Warszawa;
 10. „Pracownik jako sprawca czynu nieuczciwej konkurencji" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2007 (red.) A.M. Świątkowski;
 11. „Charakter prawny urlopu udzielonego pracownikowi na przygotowanie do egzaminu radcowskiego" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2007 (red.) A.M. Świątkowski, Justyna Czerniak- Swędzioł, Sebastian Koczur;
 12. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 09.02.2006 r., II PK 160/05 Lexis Nexis, Orzecznictwo Sądów Polskich Zeszyt 7-8 (lipiec – sierpień) 2007 r.;
 13. „Prawo do prywatności jako wartość chroniona w prawie pracy" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2009 (red.) A.M. Świątkowski;
 14. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.042009 r., II PK 60/08, Lexis Nexis, Orzecznictwo Sądów Polskich Zeszyt 7-8 (lipiec – sierpień) 2011 r.;
 15. „Dopuszczalność umownego ograniczenia pracownika w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2011 (red.) A.M. Świątkowski;
 16. „Od likwidacji stanowiska do likwidacji jednostki jako przyczyny rozwiązania stosunku pracy - kontrowersje i wątpliwości" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2011 (red.) A.M. Świątkowski Justyna Czerniak- Swędzioł, Sebastian Koczur;
 17. „Kontrowersje dotyczące przedwstępnej umowy o pracę" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2012 (red.) A.M. Świątkowski;
 18. „Zdrowie jako dopuszczalne kryterium różnicowania pracowników w zatrudnieniu" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2013 (red.) A.M. Świątkowski;
 19. „Pracownik – akcjonariusz (udziałowiec) i jego obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy w pracowniczej spółce akcyjnej (sp. z o.o.)" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2013 (red.) A.M. Świątkowski;
 20. „Granice możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społeczne Kraków, Rocznik 2013(red.) A.M. Świątkowski, Justyna Czerniak- Swędzioł, Sebastian Koczur;
 21. „Polskie prawo pracy. Kazusy" LexisNexis, Warszawa 2013r. (red.) Justyna Czerniak-Swędzioł, Marcin Wójczyk;
 22. „Funkcja ochronna przedwstępnej umowy o pracę?" (w:) Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności (red.) M. Bosak, C. H. Beck Warszawa 2014r.;
 23. „Ograniczenie pracownika w możliwości podjęcia dodatkowego zatrudnienia w kontekście aksjologicznych podstaw prawa pracy" (w:) Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (red.) M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014r.;
 24. „Zdolność do pracy jako przesłanka udzielenia urlopu wypoczynkowego" (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków, Rocznik 2014 (red.) A.M. Świątkowski;
 25. „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Repetytorium" C.H. Beck Warszawa 2014r. (red.) Justyna Czerniak-Swędzioł;
 26. „Osoba niepełnosprawna w realiach polskiego rynku pracy" (w:) Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty C.H. Beck Warszawa 2015 r. (red.) M. Bosak;