Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Dominika Dörre-Kolasa

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła z wyróżnieniem w 1999r.

W 2000r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od kwietnia 2003r. była aplikantem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Obecnie radca prawny.

Rozprawa doktorska obroniona 14 czerwca 2004 r. zatytułowana Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika otrzymała I nagrodę w VI edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Polityki Społecznej.

W roku akademickim 2004/2005 uczestniczyła w pierwszej edycji uniwersyteckiego kursu „Ars Docendi" służącego doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

e-mail: dominika.dorre-nowak@uj.edu.pl

Spis publikacji

Artykuły:

 1. „Obowiązek pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika oraz konsekwencje prawne jego naruszenia" Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej rocznik 1999/2000 s.223.
 2. „Współczesne przykłady naruszeń obowiązku pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika-art.111 k.p. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej rocznik 2001/2002 s.227 –
 3. „Czy na pewno każde molestowanie jest dyskryminacją?" Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej rocznik 2003/2004 s.155
 4. „Naruszenie czci i godności pracownika w związku z nałożeniem kary porządkowej" Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej rocznik 2003/2004 s.209
 5. „Monitoring w miejscu pracy" Praca i zabezpieczenie społeczne 9/ 2004 s. 8
 6. „Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem" Praca i zabezpieczenie społeczne 11/ 2004 s. 8
 7. „Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych- czy zmiany są konieczne?" Monitor Prawa Pracy 1/2005 s.350-/współautor/
 8. „Prawo organizacji związkowych i pracodawcy do informacji o pracownikach a ochrona prywatności" Monitor Prawa Pracy 12/2005 s.322
 9. „Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosunkiem pracy- zagadnienia wybrane" Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej rocznik 2005 s.83
 10. „Konsultacja zamiaru rozwiązania stosunku pracy z podmiotem nieuprawnionym a prawo pracowników do prywatności", Monitor Prawa Pracy, 5/2006, s. 241
 11. „Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę od pracodawcy dla pracownika, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia" Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej rocznik 2006.
 12. „Przeciwdziałanie mobbingowi" Monitor Prawa Pracy, 10/2006 / współautor/
 13. „Mobbing i dyskryminacja. Jak pracodawca ma wypełniać obowiązek przeciwdziałania mobbingowi". INFOR.pl. Prawo Pracy. Poradniki.
 14. „Mobbing i dyskryminacja. Kiedy można dochodzić odszkodowania za mobbing i dyskryminację". INFOR, Kadry.Poradniki.

Książki:

 1. „Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika" czerwiec 2005r., seria Monografie prawnicze, wydawnictwo CH Beck.
 2. „Związki zawodowe w firmie", wydawnictwo Bibloteczka Pracownicza, Warszawa 2006/współautor/
 3. Kodeks pracy 2008, komentarz pod red. prof.dr hab. Barbary Wagner, Oddk Gdańsk 2008/ współautor/

Inne:

 1. „Dorobek Rady Europy w kształtowaniu i ochronie praw społecznych", - Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej, Kraków 29-30 kwietnia 2005, Państwo i Prawo z. 8 s. 120
 2. „Shaping and protection of social rights in the European Union"- Newsletter spring/summer 2005