Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Daniel Książek

zdjęcie Daniela Książka

W 2012 roku Daniel Książek uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Za pracę doktorską pt. „Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę" otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie prawa pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej; od 2013 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, American Bar Association oraz European Employment Lawyers Association; w swoim dorobku posiada liczne publikacje w języku polskim i angielskim; uczestnik polskich i międzynarodowych konferencji o tematyce prawa pracy; zapraszany zarówno przez polskie jak i międzynarodowe organizacje do wygłaszania referatów z zakresu prawa pracy.

e-mail: daniel.ksiazek@uj.edu.pl