Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Teoretyk i praktyk specjalizujący w prawie pracy oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Absolwent WPiA UJ, uczestnik seminarium prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Autor dziesięciu monografii: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (2005 i 2010); Zasady prawnej regulacji czasu pracy (2005); Telepraca w prawie polskim (2009); Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom 1 i 2 (2013); Wolność pracy i władza (2015); Państwo zakładów pracy (2017); Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna (2018); RODO – rozproszona władza publiczna (2019). Zakład pracy jako zakład administracyjny. Z problematyki kontroli, prawa wewnętrznego i innych zadań publicznych pracodawcy (zakładu pracy), (2020) Zarys systemu prawa pracy. Tom II, Ustrój społeczno-gospodarczy i ustrojowe prawo pracy (2022).

Autor komentarza do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (2003 i 2009) oraz do ustawy o informowaniu i konsultacji pracowników (2007). Redaktor naukowy komentarza do kodeksu pracy wydanego przez CH Beck. Autor ponad stu pięćdziesięciu innych publikacji naukowych.

Komentator codziennej prasy fachowej. Promotor w kilku przewodach doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich.

Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodniczący zespołu ds. opracowania projektu kodeksu pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016-2018). Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej oraz szeregu uniwersytetów europejskich. Były sędzia orzekający, obecnie radca prawny. Wykładowca i egzaminator na aplikacjach prawniczych.

Blog naukowy            https://arkadiuszsobczyk.pl/

e-mail:                        arkadiusz.sobczyk@uj.edu.pl