Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz rozdziałów (książka Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – pod. red. K.W. Baran), które nie obowiązują lub obowiązują w ograniczonym zakresie na egzaminie z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na studiach stacjonarnych

Zakres materiału z podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” pod red. K.W. Baran seria akademicka (wydanie 3), który NIE OBOWIĄZUJE na Egzaminach z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ to:

  • z rozdziału XXI (Powszechna ochrona pracy) punkt 2.6 i 2.7 oraz 4
  • rozdział XXIV (Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika)- w całości
  • z rozdziału XXVIII (Partycypacja pracownicza) - punkt 3 i 4
  • z rozdziału XXXII (Inspekcja pracy) - punkt 4
  • rozdział XXXVI ( Finansowanie ubezpieczeń społecznych)- w całości
  • rozdział XLI (Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych)- w całości
  • rozdział XLII ( Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych) - w całości